Sagt om The Tall Ships Races:

Sørlandets største folkefest

Bli samarbeidspartner med TSR Kristiansand AS

The Tall Ships Races blir igjen en attraktiv arena for sponsorer. The Tall Ships Races 2015 i Kristiansand blir større enn arrangementet i 2010 og dermed det største enkeltarrangementet i byen noensinne.

Vi vil ha behov for samarbeid med institusjoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne gjennomføre et vellykket arrangement. Mange har allerede uttrykt interesse for arrangementet og TSR Kristiansand er i full gang med å inngå samarbeidsavtaler.

Også i 2015 blir Kristiansand en uforglemmelig opplevelse for mannskapene, en fantastisk bakgrunn for mediadekning og den perfekte rammen for sponsoraktiviteter.

For næringslivet vilThe Tall Ships Races bli en markedsplass for potensielle kunder, samarbeidspartnere og arbeidskraft. Med et så stort arrangement i Kristiansand, hvor fokuset er internasjonalt samhold, ungdom, miljø og folkefest, vil byen framstå som moderne og fremtidsrettet. Dette er viktige kriterier for å gi et godt grunnlag for å gi byen større attraktivitet for nyetableringer og ny arbeidskraft.

Ønsker din bedrift å bli en samarbeidspartner til TSR Kristiansand ? Ta kontakt med: Bjarne Ugland, prosjektleder, TSR Kristiansand, e-mail: bjarne.ugland@kristiansand.kommune.no tlf. 916 47 771