Sagt om The Tall Ships Races:

Sørlandets største folkefest

Kontaktperson: Per Anders Ropstad

Telefon: +47 95 28 16 65

Epost: par@sparebankenpluss.no

Nettside: www.sparebankenpluss.no

Sparebanken Pluss er landets 5. eldste sparebank og en av Sørlandets største sparebanker. Banken er lokalisert 15 steder i Agder-fylkene, fra Flekkefjord i vest til Arendal i øst. Ett av bankens mål er å bidra til vekst og utvikling i landsdelen, og av den grunn er Sparebanken Pluss med på å realisere TSR i Kristiansand i 2015. Banken bidrar med betydelige midler til allmennyttige formål og fordeler flere millioner kroner årlig av sitt overskudd til lokale aktiviteter og prosjekter. Sparebanken Pluss har en forvaltningskapital på ca 42 milliarder kroner, fordelt med 62% på privatmarkedet og 38% på næringslivsmarkedet.