Sagt om The Tall Ships Races:

Sørlandets største folkefest

Frivillig

I 2015 kommer The Tall Ships Races til Kristiansand igjen. Her vil du etterhvert finne informasjon om hvordan du kan melde din interesse for å bli en del av organisasjonen.

39353_136427216394273_134243513279310_161966_673673_n

Et arrangement av denne størrelsen kan ikke gjennomføres uten innsats fra mange frivillige. Under selve avviklingen av arrangementet i 2015 vil behovet for et stort antall frivillige. Disse skal betjene mannskap og skuter, i tillegg til publikum og gjester.I forhold til arbeidsoppgavene har vi delt de frivillige i disse gruppene:Liaison:
Liaison er Kristiansands ansikt utad under arrangementet. Disse er de første som går om bord etter at fartøyet har fortøyd. De presenterer programmet og alt som skal skje i Kristiansand. De er bindeleddet mellom fartøyet og organisasjonen på land også når det gjelder forsyninger, toll, havn etc. Alle liaisoner må være over 25 år og snakke/skrive engelsk flytende. Andre språkferdige personer tar vi i mot med glede.

Crew Friend:
Crew Friend bør være over 18 år og snakke engelsk flytende. Andre språk er også en klar fordel. Crew Friends skal ta seg av det unge mannskapet om bord, følge dem til sportsarrangementer, delta på Crew Party og Crew Parade sammen med mannskapet. Crew Friends skal sørge for at mannskapet får et hyggelig opphold i Kristiansand og får oppleve de beste sidene ved byen vår.

Service:
Service utgjør organisasjonens ”handy-men”. De skal være bindeledd mellom liaisonene og leverandører av tjenester i byen. Fartøyene leverer sine bestillinger når det gjelder behov for drivstoff og proviant, tømming av septiktanker, reparasjon av motorer, elektriske anlegg og seil til liaisonen. Denne bringer dette videre til serviceseksjonen som igjen tar kontakt med verksteder, håndverkere, drivstofforhandlere, butikker osv. som det er gjort avtale med.

Volunteer:
Volunteer er parkeringsvakter og ordensvakter, har arbeid ved trafikkreguleringer, rydding og renhold av området, montering og demontering av anlegg og hjelp ved ankomst og avgang til skutene og hjelp ved enkeltarrangementer.

Hospitality:
Hospitality bemanner informasjonsstands, resepsjon, pressesenter, crewsenter og service for nasjonale og internasjonale gjester.

Vi kan love deg mange gode opplevelser, både under forberedelsene og særlig under arrangementet.