Sagt om The Tall Ships Races:

Sørlandets største folkefest

Sponsorinformasjon

I løpet av våren 2012 håper TSR Kristiansand AS å kunne få på plass samarbeidsavtaler med bedrifter som kan levere varer og eller tjenester innen følgende områder:

1. Trykksaker, plakater, flagg, bannere samt grafisk utforming og tilrettelegging av disse og hjemmeside. Hovedtyngden av leveransen vil komme siste året før arrangementet, men vi har behov for trykksaker og grafisk hjelp allerede nå.

2. Kontorutstyr, kontorrekvisita og sanitærartikler.

3. Hotell og restaurantvirksomhet. Sail Training International skal på inspeksjonsrunder i årene før arrangementet og har en stor delegasjon i byen også under arrangementet. STI setter som krav at hotellet må ha umiddelbar nærhet til havna. Det er også behov for en restaurantkontakt for sponsortilstelninger og andre enkeltarrangementer.

4. Matvarer/lunsjvarer TSR har behov leverandør av matvarer til møter med samarbeidspartnere og opplæringssamlinger for frivillige. Behovet vil være størst det siste året før arrangementet og under selve arrangementet.

5. Profilartikler og utstyr til de frivillige. TSR ønsker å knytte til seg en leverandør av utstyr til frivillige og profilartikler. Hovedtyngden av leveranser vil være i 2015.

6. Mediebedrift. TSR ønsker samarbeidsavtale med mediebedrift som daglig har store deler av Agder som nedslagsfelt.

7. Leiebil. TSR vil ha et sporadisk behov for leiebil fra nå og fram til 2015 og et noe større behov under selve arrangementet.

8. Mineralvann og alkohol. TSR har behov for samarbeidspartner for levering av mineralvann til samlinger med frivillige og samarbeidspartnere i forberedelsesperioden og for levering av mineralvann og alkoholholdig drikke til arrangementer under festivalen.

9. Leie av strømkabler, transformatorer, lift, arbeidsbrakker m.m.

10. Elektroinstallatør for kobling av strømkabler i havneområdet.

11. Transportfirma med lastebiler for frakt under opp- og nedrigging og under selve arrangementet.

 

TSR Kristiansand AS ønsker kontakt med bedrifter som kan tenke seg å inngå samarbeidsavtale på områdene ovenfor. Vi kan love et godt samarbeid om nok en gang å utvikle Sørlandets største folkefest.