Sagt om The Tall Ships Races:

Sørlandets største folkefest

TSR Kristiansand AS

TSR Kristiansand AS er eid av Kristiansand kommune (60 %) og Næringsforeningen for Kristiansandsregionen (40 %).

Kristiansand Kommune: www.kristiansand.kommune.no

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: www.kristiansand-chamber.no

 

Selskapets styre har denne sammensetningen:

Arvid Grundekjøn – styreleder

Ole-Petter Sunde – styrets nestleder

Tone Iglebæk – styremedlem

Tore Berntsen – styremedlem

Thomas Granfeldt – styremedlem

Jannike Arnesen – styremedlem

Jill Akselsen – styremedlem

 

Styret har vedtatt hovedlinjene i organisasjonsplanen for TSR Kristiansand.

Prosjektleder: Bjarne Ugland bjarne.ugland@kristiansand.kommune.no tlf: +47 956 47 771

Assisterende prosjektleder: Marianne Tronstad marianne.tronstad@kristiansand.kommune.no tlf: +47 951 32 042

Havnerelaterte oppgaver: Thomas Granfeldt thomas.granfeldt@kristiansand-havn.no tlf:+47 454 11 000

Frivillige, CLO: Harald Stensland tsr@tillit.n0 tlf: +47 909 75 600

Kulturrelaterte oppgaver: Tore Løvland tore.lovland@kristiansand.kommune.no tlf: +47 956 87 918 .

Oppgaver knyttet til opp- og nedrigga av havna og praktiske driftsoppgaver: Team Works christian@teamworks .no tfl: +47 951 21 146

Ansvar for Trainees og annonser: Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no tfl +47 458 42 698

 

Kontoradresse: Markensgate 5.

Telefon: +47 950 711 55

Postadresse: Postboks 412, NO-4564 Kristiansand